Portal kampanii na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przemocy ze wględu na płeć

Dla mediów

informacja prasowa

projekty kampanii

 

Kontakt dla mediów:

Rzecznik Prasowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

e‐mail: prasa@mrpips.gov.pl

tel. 22 661 11 13, 22 661 11 22             

fax: 22 661 12 26 

Powyższy adres e‐mail jest przeznaczony WYŁĄCZNIE dla przedstawicieli prasy drukowanej i mediów elektronicznych, do przesyłania korespondencji dotyczącej przygotowywanych materiałów.

Projekt Prodefiniowany pn. „Rodzina polska – wolna od przemocy” Program PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć" współfinansowany z Funduszy Norweskich.