Portal kampanii na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przemocy ze wględu na płeć

Jak mogę pomóc?

Zareaguj

Widzisz, że ktoś cierpi, jest poniżany, gnębiony lub bity, ale nie reagujesz? Dlaczego? Z obojętności? Z przekonania, że to co dzieje się za ścianą, nie jest Twoim problemem? Z poczucia, że nic nie możesz zrobić, więc najlepiej siedzieć bezczynnie? Czasem drobne działanie z Twojej strony, takie jak telefon, ratuje czyjeś życie lub zdrowie.

Co możesz zrobić?

  1. Wezwij karetkę, jeżeli widzisz, że ktoś jest ranny.
  2. Powiadom Policję. Stosowanie przemocy jest przestępstwem.
  3. Szukaj pomocy w specjalistycznych ośrodkach wsparcia (lista tutaj). Placówki mogą zapewnić pokrzywdzonym bezpłatne schronienie oraz pomoc psychologa. Więcej informacji o pomocy dla ofiar znajdziesz tutaj.
  4. Okaż wsparcie. Wysłuchaj i nie oceniaj.
  5. Nie mów, że nic się nie stało. Przemoc to nie zawsze siniaki.Krzyki zza ściany czy przepychanki na ulicy mogą być objawem poważnego problemu. Nazywaj rzeczy po imieniu. W bloku, na ulicy czy w roli świadka w sądzie.

 

Materiały dla profesjonalistów zajmujących się problematyką przemocy:

  1. Wybrane interpretacje przepisów prawa z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – pobierz publikację tutaj
  2. Ochrona dzieci przed przemocą – pobierz publikację tutaj
  3. Informator dla sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie – pobierz publikację tutaj 

 

 

Projekt Prodefiniowany pn. „Rodzina polska – wolna od przemocy” Program PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć" współfinansowany z Funduszy Norweskich.