Portal kampanii na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przemocy ze wględu na płeć

O kampanii

„Wyzwiska i obrażanie partnera to normalna rzecz podczas małżeńskich sporów.”
„O przemocy można mówić tylko wtedy, gdy na ciele ofiary widać wyraźne ślady”
„3/4 uczestników sytuacji przemocy nie zwróciła się o pomoc do żadnej instancji”
[1]

To cytaty z badania dotyczącego zjawiska przemocy w Polsce.  Pokazują, że mimo coraz większej świadomości problemu, często nie rozpoznajemy sytuacji przemocy i nie reagujemy na nią. Dlatego Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej zainicjowało ogólnopolską kampanie społeczną „Wybieram pomoc”, która ma na celu:

  1. Uwrażliwiać na przemoc w rodzinie: łamać stereotypy dotyczące osób doświadczających przemocy oraz samych  sprawców.
  2. Edukować: uczyć rozpoznawać sytuacje przemocy i wskazywać sposoby przeciwdziałania.

Przemoc jako wybór

Osoby, które doświadczają przemocy domowej często nie są tego świadome (nie uznają innych niż fizyczna form przemocy) lub w poczuciu beznadziei zgadzają się na jej obecność. Znacząca jest skala problemu - tylko 8,5% ankietowanych z przytoczonego powyżej badania nie zgadza się ze stwierdzeniem: „obrażanie dziecka, wyzwiska, to normalna rzecz w życiu rodzin”. Lęk, brak nadziei na poprawę, przywiązanie do toksycznego partnera i nieznajomość prawa często skutkują brakiem działania.

Celem kampanii jest danie nadziei, odwagi i wiedzy potrzebnych wszystkim osobom stykającym się ze zjawiskiem przemocy. „Wybieram przemoc pomoc” wskazuje, że każdy z nas – świadek, ofiara, a także sprawca przemocy domowej mają wybór: mogą przemilczeć lub bagatelizować problem lub wręcz przeciwnie – stawić czoła trudnej sytuacji i jej przeciwdziałać. Skreślenie słowa „przemoc” pokazuje, że właściwym wyborem jest sięgnięcie po pomoc w trudnej sytuacji. Hasło obala stereotyp beznadziejnego przypadku. 

Kto i dlaczego wybiera przemoc?

Ofiary przemocy domowej: Z przekonania, że proszenie o pomoc nic nie daje. Z braku wiedzy na temat form przemocy domowej. Ze strachu przed sprawcą przemocy i pogorszeniem sytuacji w domu. Z braku wiary we własne siły.

Świadkowie przemocy domowej: Z obojętności. Z przekonania, że to co dzieje się za ścianą, nie jest problemem świadka. Z poczucia, że interwencja policji nic nie da. Z obawy przed konsekwencjami ze strony sprawcy zgłoszonej przemocy.

Sprawcy przemocy domowej: Ze złości. Z frustracji. Z braku umiejętności radzenia sobie z agresją. Z przekonania, że nikt się nie dowie. Z przekonania, że nie robi nic złego.

Dlaczego warto wybrać pomoc?

Ofiary przemocy: Wybierając pomoc, robisz wielki krok do sukcesu. Wyzwalasz się z sideł przemocy domowej, przestajesz być ofiarą. Jesteś panem swojego losu i dbasz o swoje szczęście. Dbasz o swoje dzieci, nie pozwalasz by stała się im krzywda. Wiesz, czym jest przemoc i jak stawić jej czoła w przyszłości. Nie pozwalasz się krzywdzić. Jesteś człowiekiem sukcesu.

Świadkowie przemocy: Reagując na przemoc, wybierasz pomoc. Ratujesz czyjeś zdrowie, a nawet życie. Jesteś odważny i nie boisz się mówić na głos prawdy. Pomagasz osobom w twoim otoczeniu. Twoja postawa jest godna pochwały i naśladowania. Jesteś wzorem.

Sprawcy przemocy: Wybierając pomoc, wybierasz spokój Twoich bliskich i własny. Masz szansę odbudować relacje z rodziną. Nie krzywdzisz. Wiesz jak radzić sobie z agresją. Masz szansę zbudować pozytywną przyszłość. Jesteś odważny i dojrzały.

Kampania jest jednym z działań w ramach Projektu Predefiniowanego „Rodzina polska – wolna od przemocy”. Projekt współfinansowany jest z Funduszy Norweskich w ramach Programu PL14 "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć", którego Operatorem jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Informacja o Programie znajduje się tutaj.

Zobacz spoty kampanii


[1] Źródło: ogólnopolskie badanie ankietowe zrealizowane na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pt.  „Diagnoza  i  porównanie  skali  zjawiska  przemocy  w  rodzinie  oraz  ocena efektywności  działań  podejmowanych  na  rzecz  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie” (2014 r.)

 

Projekt Prodefiniowany pn. „Rodzina polska – wolna od przemocy” Program PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć" współfinansowany z Funduszy Norweskich.