Lokalizacja wycieków wody

Wyciekająca woda może przyczynić się do uszkodzenia podłogi, mebli, ścian i sufitów. To także idealne środowisko do rozwoju pleśni i grzybów w pomieszczeniu. Takie warunki wpływają negatywnie nie tylko na elementy konstrukcji, ale też na zdrowie osób, które przebywają w pobliżu. Dlatego im szybciej odbędzie się lokalizacja wycieków wody, tym mniejsze szkody spowodują te wycieki.

Lokalizacja wycieków wody – metody

Istnieje kilka metod lokalizacji wycieków wody, z których każdy powinien dobrać najlepszą do swojej sytuacji. Wybór powinien odbyć się w oparciu o wstępną analizę fachowca, który zaproponuje sposoby wykonywania prac i odpowiednie narzędzia. Wykrywanie wycieków to proces, który niekoniecznie musi wiązać się z ingerencją w elementy konstrukcyjne budynku. Przy zastosowaniu którejś z poniższych metod szybko i bezinwazyjnie można dowiedzieć się, gdzie jest źródło wycieku.

Lokalizacja wycieków przy użyciu kamery termowizyjnej

Bardzo popularna metoda wykrywania wycieków wody i ułożenia instalacji wodnych. Wykorzystuje zjawisko promieniowania cieplnego i umożliwia sprawdzenie wycieków z instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Trzeba jednak pamiętać, że lokalizacja wycieków tą metodą może się okazać niemożliwa w przypadku rur z wodą o takiej temperaturze, jak temperatura ścian. Różnica temperatury powinna wynosić co najmniej 2 – 3︒C. Zaletą badania termowizyjnego jest możliwość precyzyjnego określenia rozkładu rur w ścianach.

Wykrywanie wycieków z pomocą metody akustycznej

To najskuteczniejsza metoda lokalizacji wycieków wody. Dzięki niej możliwe jest sprawdzenie wycieków w ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz z centralnego ogrzewania. Polega na “nasłuchiwaniu” odgłosów wycieku wody za pomocą geofonu. Geofon to urządzenie, które przechwytuje fale dźwiękowe emitowane przez wyciek. Metoda ta nie sprawdzi się przy lokalizacji wycieków z kanalizacji.

Wykonanie prób szczelności w celu lokalizacji wycieków

Próby ciśnieniowe, nazywane próbami szczelności, to podstawowa usługa w ramach wykrywania wycieków wody. Używa się do tego urządzenia zwanego manometrem wzorcowym, który podłącza się do instalacji wodnej. Po ok. 3 godzinach można stwierdzić, czy dochodzi do przecieku wody. Próba szczelności instalacji wodnej ma zastosowanie dla wody zimnej i ciepłej.

Wykrywanie przecieków z pomocą gazu znacznikowego

Lokalizacja przecieków wody metodą gazu znacznikowego znajduje zastosowanie w badaniu szczelności rurociągów wodnych lub grzewczych, poszyć dachów płaskich, hydroizolacji parkingów. Gaz znacznikowy, dzięki niskiej gęstości, łatwo przenika przez grunt i powierzchnie utwardzone typu beton, asfalt, materiały ceramiczne. To szybkie badanie, które nie ingeruje w instalację.

Badanie kamerą inspekcyjną w celu wykrywania lokalizacji wycieków wody

Kamera inspekcyjna pozwala całkowicie bezinwazyjnie wykonać przegląd instalacji, wykryć nieszczelności, jak również stopień skorodowania rurociągów. Kamera jest wprowadzana do instalacji i rury badane są od środka. Dzięki temu możliwe jest wykrycie usterek w trudno dostępnych miejscach w instalacjach kanalizacyjnych, wodnych i wentylacyjnych. Metoda wykrywania wycieków z pomocą kamery inspekcyjnej znajdzie zastosowanie zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w obiektach przemysłowych.

Metoda wykrywania nieszczelności – barwniki

Lokalizacja wycieków wody z pomocą barwników jest metodą bezinwazyjną i pozwala prześledzić ścieżkę migracji wody. Sprawdza się w przypadku niejasności co do zlokalizowania źródła napływającej wody, szczególnie w instalacjach kanalizacyjnych. Polega na wlaniu mieszanki barwnika z wodą do odpływu i szukaniu barwnika na ścianach lub suficie. Barwnik nie stanowi zagrożenia dla mieszkańców budynku.

Wybór ostatecznej metody lokalizacji wycieków zależy od konkretnej sytuacji i powinien opierać się na rzetelnej analizie fachowców. W tym celu najlepiej skorzystać z usług profesjonalistów, którzy mają doświadczenie i wiedzę w zakresie wykrywania przecieków oraz dysponują odpowiednim sprzętem. Gwarantują bezpieczeństwo i brak niepotrzebnej ingerencji w konstrukcję, pozwolą zaoszczędzić czas i skutecznie naprawią nieszczelności.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here